Par Mums

Mūsu saimniecība “Kurzemnieki” atrodas dabas parka „Talsu pauguraine” teritorijā netālu no Talsu pilsētas. Starp Sirds jeb Suktura ezeru un mežu mozaīkveidā izvietojušies augļu dārzi, zālāji, tīrumi, mitrzemes.

Atmodas laikā mūsu vecāki kļuva par tā saucamajiem „Breša zemniekiem” un sāka strādāt šajā teritorijā. Mēs augsti novērtējam viņu drosmi un uzņēmību sākt saimniekot klajā laukā. Iesākumā tika izmēģināta tradicionālā lauksaimniecība, audzējot gan piena un gaļas liellopus, sīkdzīvniekus, gan sējot graudus.

Ņemot vērā teritorijas skaisto, bet apstrādei nepateicīgo reljefu, kā arī pateicoties tādiem Latvijas dārzu entuziastiem, kā Latvijas augļkopības institūta vadošai pētniecei Mārai Skrīvelei, 1998. gadā mūsu saimniecībā iestādīja komercdārzu.

Kopš tā brīža daudz esam mācījušies, lai spētu izaudzēt gardus un skaistus ābolus, kurus ar prieku varam piedāvāt Jums.

Vairāk par mūsu piedāvājumu: Kurzemniek 001